Vad vill Snoc?

Framför allt vill vi visa att omställningen är möjlig. Vi vill gå från ord till handling och pröva vad omställning innebär i praktiken. Vi vill samverka med hela samhället – med alla organisationer och individer som har viljan och modet att verkligen göra de förändringar som behövs.

Vi vill att Snoc ska kunna fungera som ett öppet och gemensamt forum för detta förändringsarbete. Snoc vill fånga upp goda idéer och initiativ, koppla ihop olika parter, skapa nya kontakter, synergier och konstellationer.

Vi vill också vara med och bidra till att omställningen bärs av en ny folkrörelse som kan vara en demokratisk, samhällsförändrande kraft. Vi ser att det finns ett stort behov av en mer vital och inkluderande demokrati, och vill därför försöka utveckla nya metoder för delaktighet och demokratiskt inflytande. Inte minst måste omställningen kunna involvera de samhällsgrupper som idag kännetecknas av utanförskap och osäkra livsvillkor.

För att ställa om samhället behövs även en annan ekonomi än den vi har idag. Snoc vill därför också arbeta med utveckling av den lokala ekonomin. Det kan då t.ex. handla om att praktisera en cirkulär och/eller social ekonomi. På så vis vill Snoc vara en fristad för arbete och företagande utan vinst- och tillväxtkrav – helt enkelt för en ekonomi som i stället syftar till att vara långsiktigt ekologiskt och socialt hållbar.

Läs vidare: Varför behövs Snoc?

Annons