Vad är Snoc?

Snoc är Sveriges första omställningscentrum!

I november 2014 bildade vi den ideella föreningen Södra Norrlands omställningscentrum (Snoc). Syftet med föreningen är att vara en samlande kraft för att sätta igång, påskynda och förverkliga omställningen till ett hållbart samhälle. Vi utgår från insikten att vi inte längre kan vänta på att samhällets makthavare tar de nödvändiga besluten. Vi måste i stället börja göra omställningen själva!

Snoc är en helt fristående, politiskt och ekonomiskt självständig organisation. Vi ser oss som en del av omställningsrörelsen men ser också ett behov av en bredare rörelse som kan tilltala fler än de som identifierar sig som ”omställare”. Vi vänder oss därför till alla som känner oro inför det som brukar kallas vår tids ödesfråga – om klimatförändringarna och vårt ohållbara beroende av fossila bränslen – och vill göra en konkret insats för att försöka komma fram till hållbara lösningar.

Vi har nu påbörjat arbetet med att etablera ett omställningscentrum i Söderhamn. Bildandet av centret görs utifrån en helhetssyn och med närområdet som utgångspunkt. Vi bygger på det som redan finns, på lokala resurser, pågående verksamheter, goda idéer och människors engagemang. Vi har inga färdiga svar, det finns inte heller någon bestämd organisationsform. Svaren kan bara ges genom att vi gemensamt ger oss in på hittills oprövade vägar.

För att konkretisera och visualisera idén om ett omställningscentrum har vi tagit fram ett förslag till hur det skulle kunna utformas. AdobePDF-Icon (Klicka och läs förslaget) Vi har också skrivit ett projektförslag för omställning av stadsdelen Norrskenet i Söderhamn. Med dessa förslag hoppas vi kunna inspirera till ett både mångsidigt och målmedvetet omställningsarbete.

Det omställningscentrum som finns idag är verksamt vid Tjärnvik Gård och har tillgång till lokaler med tillredningskök vid Stenbackens boende- och arbetskooperativ. Här sysslar vi bl.a. med grönsaksodling, kursverksamhet och försäljning av närproducerad mat. Snoc har också ett nära samarbete med forsknings- och utvecklingsenheten FoU Söderhamn vid Söderhamns kommuns lärcentrum CFL.

Vi som arbetar med Snoc är;

Anders Persson

Mikael Vallström

Läs vidare: Vad vill Snoc?  Varför behövs Snoc?