Utbildning

– I och med vårt samarbete med CFL, Centrum för flexibelt lärande, i Söderhamn och SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet planerar vi en utbildning i småskalig, ekologisk odling.
Utbildningen genomförs i så fall tillsammans med Växhuset, Mobodarne.
Mer information om utbildningen kommer senare.

– För att förbereda agronomstudenter för yrkeslivet ger SLU kursen ”Projektledning och kommunikation för agronomer”. SLU bad bland andra Snoc att föreslå ett lämpligt projekt och vi tog fram titeln ”Småbruk som en lösning för att öka den framtida livsmedelssäkerheten?”. Fyra av studenterna har valt att arbeta med det projektet vilket de kommer att redovisa i slutet av höstterminen 2015.