Tankesmedja

– Läs om oss på Landets Fria, i artikeln Söderhamn får centrum för omställning samt krönikan Omställningsrörelsen på väg till nästa nivå.

– Vi arbetar med att skriva projektförslag och ansökningar. Bland annat har vi lämnat in en projektansökan till VINNOVA vilken beviljades i juni 2015. Tack vare dessa medel kan vi arbeta vidare med en större ansökan inom VINNOVA’s program ”Utmaningsdriven innovation”. Vi siktar på att få till samarbeten med bland annat Region Gävleborg, Söderhamns kommun och Coompanion för att genomföra ett regionalt omställningsprojekt.
Vi har också tagit fram ett förslag till en ny verksamhetsidé för Stenbacken – ”Omställning genom social ekonomi”.

– Vi arrangerade en regional omställningsträff på Stenbacken för att diskutera hur man kan jobba vidare med Framtidsveckan i länet.
Länsstyrelsen Gävleborg har bidragit med projektmedel för utveckling av konceptet med Framtidsveckor.

– I maj gjorde en grupp tjänstemän från Region Gävleborgs hållbarhetsförvaltning ett studiebesök hos oss i Tjärnvik och på Stenbacken. Vi diskuterade bl.a. möjligheten att i samarbete med Region Gävleborg genomföra ett regionalt omställningsprojekt och vilken roll ett omställningscentrum skulle kunna ha i länet. Man har efter mötet ställt sig positiva till våra förslag. Vi kommer också att bjuda in till fortsatta diskussioner med Region Gävleborg kring hållbarhets- och omställningsfrågorna.