Social ekonomi

– Samarbete är inlett med Movexum och Coompanion Gävleborg om socialt företagande.

– I Luleå var vi på studiebesök på gemenskapsföretaget Nordansmak och det sociala företaget Ekoringen.

– Vi deltog på Lokalekonomidagarna i Stockholm i september i år där Mikael Vallström berättade om vårt arbete.
Lokalekonomidagarna september 2015

Annons