Snoc lovar nya jobb på sin ”framtidsturné” i Örebro län

Under vecka 40 anordnades Framtidsveckan för fjärde gången i Örebro län, i samarbete med Naturskyddsföreningen och flera andra organisationer. Hundratals evenemang lyfte fram allt som görs för att förverkliga en hållbar framtid av föreningar, företag, myndigheter och enskilda.

Södra Norrlands Omställningscentrum stod i fokus för en stor del av arrangemanget. På sju framtidsmöten och dialogsamtal runt om i länet berättade Anders Persson om hur man nu har tagit nästa steg i Hälsingland på vägen mot hållbara lokalsamhällen genom att starta Snoc – Södra Norrlands Omställningscentrum. Om framtidsveckorna har visat alla goda krafter som verkar för en hållbar framtid, så är syftet med Snoc att stödja dessa krafter i att samarbeta, dra åt samma håll och skapa synergieffekter. Ett sätt är att genomföra lokala omställningsplaner som engagerar alla i bygden för en gemensam vision.

Anders Persson träffade företrädare för såväl myndigheter, näringsliv och lokala omställningsgrupper och ett centralt tema handlade om hur lokal och ekologisk livsmedelsproduktion kan revolutionera den lokala utvecklingen och i längden förvandla utflyttningsorter till inflyttningsorter. I Söderhamn har Snoc visat att omställningen till hållbarhet kan ge 1500 nya jobb – bara i livsmedelssektorn.

I gårdagens inlägg hittar du länkar till artiklar om Framtidsveckan i Nerikes Allehanda.

Följ gärna denna länk till intressant läsning om matsituationen i Sverige.

Grönsaker i korg